18.06.2014r. w Ośrodku Sportów Wodnych Rybnik-Chwałęcice odbyły się kolejne już,

III Lokalne Zawody w ramach programu Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjanych.

Po całym roku treningów, które odbywały się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku w budynku przy ul. Karłowicza 48, nasi sportowcy mogli pokazać wszystkim na co ich stać, zarazić swoim zapałem, optymizmem, wolą walki. Był to również czas spotkań dla rodziców i opiekunów dzieci, czas na refleksje i podsumowanie... bo przecież:

„ Naj­lep­szym nie jest ten, kto zwy­cięża, lecz ten, który wal­czy do końca".IMG 0669

Dotyczy to zarówno dzieci, rodziców, opiekunów i terapeutów.

Drodzy rodzice dziękujemy Wam za poświęcony nam czas, pomoc i zaufanie.

Życzymy wszystkim spokojny, radosnych i słonecznych wakacji i do zobaczenia na treningach już we wrześniu.

Sylwia Olesińska-Myśliwiec, Agnieszka Mazelanik

ZOBACZ ZDJĘCIA