W naszej Poradni wprowadzamy nową formę pomocy dla dzieci i młodzieży:
 
Biofeedback
 

Metoda ta zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu.

                        Więcej o tej metodzie można dowiedzieć się czytając artykuł:

                                                     Biofeedback w PPP Rybnik