Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku podpisała umowę z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback na Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Dnia 29 kwietnia 2013 roku podpisaliśmy umowę z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback. W ramach tej umowy zostaliśmy objęci pięcioletnim patronatem. Ponadto Laboratorium zobowiązało się na rzecz naszej Poradni:

1. Wykonywanie w pomieszczeniach Laboratorium nieodpłatnych badań EEG dla pacjentów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

2. Sporządzanie wskazań terapeutycznych dla treningu Biofeedback

3. Wypożyczania określonego sprzętu Laboratorium dla placówki w Rybniku

4. Jedną z ciekawszych form współpracy jest świadczenie przez Laboratorium na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku usług z zakresu tzw. transferu technologii, dotyczącego produkowania nowego sprzętu i oprogramowania, które będą lepiej spełniały i uatrakcyjniały zadania terapeutyczne.

Umowa z Laboratorium została podpisana przez Dyrektora Poradni, Pana Adama Kocjana.

Koordynatorem Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback na Akademii Jana Długosza w Częstochowie jest dr Paweł Borkowski, natomiast ze strony naszej Poradni koordynatorami są Alicja Lelowicz i Renata Opasiak.

 

Jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo dobra współpraca, nie tylko dla Poradni, ale przede wszystkim dla naszych klientów. W Laboratorium zostały juz wykonane pierwsze badania QEEG i opracowane wskazówki do terapii metoda Biofeedback z czego wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Liczymy na dalszy rozwój współpracy.