Informacja dla osób, które zapisały się na zajęcia:

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Nastąpiła zmiana terminu: zajecia będą odbywały się w każdy III piątek miesiąca o godz. 12.00 w budynku Poradni przy ul. Karłowicza 48, a pierwsze spotkanie odbędzie się 23 października 2015 roku.

Celem spotkań jest:

dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych z chorobą dziecka czy jakimś innym problemem,
• wsparcie emocjonalne,
• zwalczanie bezradności wobec choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.
• budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
• wymianę użytecznych informacji,
• pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami konstruktywnych rozwiązań

Prowadzący: mgr M. Mańka-Lemberska, mgr H. Paliszewska