Przedstawiamy nową ofertę terapii grupowych w roku szkolnym 2016/2017.

Zapisy telefonicznie w sekretariacie Poradni.

 Terapie grupowe Karłowicza 48

Terapie grupowe Kościuszki 55aTerapie grupowe Kościuszki 55bTerapie grupowe Kościuszki 55c

Terapie grupowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017

Rybnik, ul. Karłowicza 48

Terapia grupowa

Adresaci

Cele

Kiedy

Osoby prowadzące

Dodatkowe informacje

Terapia Ogólnorozwojowa I

Dzieci w wieku przedszkolnym

 

Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Program pracy obejmuje poprawę sprawności grafomotorycznych i manualnych, rozwój poznawczy, ćwiczenia funkcji słuchowych i wzrokowych.

 

x

Mirosława Mańka-Lemberska, Sylwia Heliosz-Janik

Po zebraniu grupy.

Październik 2016r.

Terapia Ogólnorozwojowa II

Dzieci w wieku przedszkolnym

 

x

Hanna Paliszewska, Monika Sawczak

Po zebraniu grupy.

Październik 2016r.

Terapia Ogólnorozwojowa III

Dzieci w wieku przedszkolnym

 

x

Monika Sawczak, Sylwia Heliosz-Janik

Po zebraniu grupy.

Październik 2016r.

Grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych

Dzieci w wieku 4-5 lat

Poprawa funkcjonowania w grupie

 

x

Mirosława Mańka-Lemberska, Hanna Paliszewska

Po zebraniu grupy.

Październik 2016r.

Grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych

Dzieci w wieku 5-6 lat

Poprawa funkcjonowania w grupie

 

x

Mirosława Mańka-Lemberska, Marzena Skrobarczyk

Po zebraniu grupy.

Październik 2016r.

Trening Umiejętności Społecznych

Dzieci klas I-III szkoły podstawowej

Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie i w różnorodnych sytuacjach społecznych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Środy

16.00

Hanna Paliszewska, Monika Sawczak

Pierwsze spotkanie: 05.10.2016r.

Szkoła dla Rodziców

Rodzice dzieci szkół podstawowych

Poszerzenie kompetencji, umiejętności wychowawczych rodziców

Poniedziałki 15.30

Mirosława Mańka-Lemberska

Cyklicznie po zebraniu się grupy