Jubileusz istnienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej był czasem podniosłego i radosnego spotkania osób, które swoją wiedzą, doświadczeniem i wrażliwością współtworzyły tę instytucję na przestrzeni minionych 50 lat.

Miejscem spotkania była sala koncertowa Szkoły Muzycznej im. Braci Szafranków w Rybniku. Ciepłymi słowami uroczystość rozpoczął obecny dyrektor Pan Adam Kocjan, który przywitał zebranych. Swoją obecnością zaszczyciły zebranych seniorki pracy psychologiczno – pedagogicznej w Rybniku.

W uroczystości wzięli udział prezydent Miasta Rybnika Pan Piotr Kuczera, przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Mura, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pan Jan Goldman, a także dyrektorzy i pracownicy instytucji współpracujących z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Film z okazji 50-lecia dostępny na naszym Facebooku!

Pozostała część relacji i zdjęcia, po kliknięciu „Czytaj więcej”!

Pan Adam Kocjan przybliżył historię powstania oraz rozwój zakresu działalności Poradni w kolejnych latach. Docenił wkład pracy swojej poprzedniczki Pani Lidii Wróbel w rozszerzenie działalności Poradni o nowe metody terapii i bazę lokalową. Przybliżając liczbowo ilość badań, opinii, oraz orzeczeń wydawanych w poradni wskazał i docenił ogrom pracy jaki wykonują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci oraz pracownicy administracji. Gorąco dziękował i życzył wytrwałości, zaangażowania w każdym kolejnym dniu.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład Pani Profesor dr hab. n. medycznych Jadwigi Jośko Ochojskiej. Tematem jej wystąpienia był „Tajemniczy ogród. Dziedziczenie traumy.” Poruszana problematyka doświadczenie traumy, degradacja procesów myślenia i odczuwania była tematem trudnym, jednak Pani profesor wzbudziła nadzieję, pokazała możliwości naprawy między innymi na drodze terapii – nawiązania pozytywnej relacji z klientem, wspieranie go w poszukiwaniu i dążeniu do pozytywnej zmiany. Motywowała słuchaczy do podejmowania wysiłku pomimo wszystko.

Podczas uroczystości wrażeń muzycznych dostarczyli pedagodzy Szkoły Muzycznej w Rybniku. Dzięki Paniom Katarzynie Leśnik, Agnieszce Robiok i Ewie Zaborny salę koncertową wypełniały subtelne dźwięki Brahmsa i Czajkowskiego. Zebrani goście mogli zobaczyć wystawę zdjęć ilustrujących zaangażowanie, kontakt z dzieckiem i ciekawe metody pracy.

Uczestnikami artystycznej części spotkania była także młodzieżowa drużyna Septeam, która pod czujnym okiem psychologa i trenera Pani Kamili Woźnica realizowała program edukacyjny Destination Imagination. Była to próbka pracy młodzieży zdolnej i zmotywowanej, której celem jest nie tylko osiągnięcie artystycznego efektu, ale także współpraca, otwartość na drugą osobę, jej sugestię i pomysły. Takie działanie jest odpowiedzią miedzy innymi na potrzebę dzisiejszej młodzieży, która dążąc do osiągniecia osobistych sukcesów, coraz częściej staje się jednostką niezdolną do współpracy.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie chętnych, którzy w imieniu reprezentowanych instytucji składali na ręce Pana Dyrektora słowa uznania, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy.

Po części artystycznej w radosnej atmosferze zebrani udali się na wspólny poczęstunek, gdzie kontynuowano wspomnienia wspólnych przedsięwzięć, omawiano nowe rozwiązania.

Zdjęcia w naszej galerii!