Wyróżnienie dla rybnickich instytucji, w tym naszej Poradni, w ramach działalności Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego i związanej z tym organizacją X Rybnickich Dni Kariery pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia"! Dni Kariery obfitowały w warsztaty zawodoznawcze, konsultacje indywidualne, prelekcje, konkursy, były poświęcone tematyce rozwijania zdolności. Takie inicjatywy pomogły w uświadomieniu - zwłaszcza młodym ludziom - jak ważne jest poznanie siebie i czynników warunkujących wybór zawodu. Pokazały, że doradcy zawodowi, jako specjaliści rynku pracy, są kluczowymi osobami wspomagającymi proces budowania i rozwoju kariery zawodowej.

Przygotowała: Izabela Muzyka - doradca zawodowy

dyplom  rppz laureata otk  19 r