2 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 AUTYZM jest całościowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowym i/lub upośledzonym rozwojem, pojawiającym się przed 3 rokiem życia, w którym występuje nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, komunikacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że autyzm występuje u 1 na 100 dzieci,

co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 tysięcy osób z autyzmem.

 

Ważne!

Wczesna diagnoza i odpowiednia terapia w większości przypadków pozwala na znaczną poprawę 
funkcjonowaniu dziecka oraz daje szansę na samodzielne życie w przyszłości.

 

Co powinno zwrócić twoją uwagę w zachowaniu dziecka?

- brak mowy lub duże trudności w komunikacji

trudności w budowaniu relacji z innymi dziećmi

niestandardowa zabawa zabawkami, układanie przedmiotów w rzędy

- niezwykłe przywiązanie do przedmiotów

- trudność z akceptacją zmian

- nadaktywność lub pasywność

- nieadekwatny do sytuacji płacz lub śmiech

- brak kontaktu wzrokowego

brak/słaba reakcja na imię

- nad lub podwrażliwość na dźwięk i światło

 

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoją Cię niektóre zachowania swojego dziecka.

Jeżeli masz wątpliwości, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo.

Jeżeli potrzebujesz porady ze strony specjalisty – psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty.

Skorzystaj z możliwości konsultacji w naszej poradni. 

Wystarczy złożyć kartę zgłoszenia dziecka na badanie (dostępna na stronie poradni).

Konsultacje są bezpłatne.

http://badabada.pl/dla-rodzicow/jak-zbadac-dziecko - tutaj dostępny test przesiewowy do rodzicielskiej diagnozy małych dzieci.