Oficjalnie święto jest obchodzone od 1950 roku - w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy zdrowotne na całym świecie. 

Co roku Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony pod innym hasłem, które podkreśla priorytetowy problem w ochronie zdrowia na świecie. W tym rokuhasłem przewodnim jest Wsparcie pielęgniarek i położnych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła także rok 2020 „Rokiem pielęgniarki i położnej”, na cześć 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale, reformatorki współczesnego pielęgniarstwa.

 

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, okażmy pielęgniarkom i położnym, a także innym pracownikom służby zdrowia wdzięczność za ich pracę, odwagę i podziękujmy im za działania na rzecz ochrony zdrowia.

 

Pamiętajmy, że to oni pracują dzień i noc, zwłaszcza podczas epidemii COVID- 19 na całym świecie, często narażając swoje zdrowie, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. 

Pomóżmy im wykonywać ich pracę stosując się do wszelkich zaleceń. Okażmy im solidarność zostając w swoich domach.

 

Ważne informacjent. pielęgniarek i położnych podawane przez WHO:

- Na całym świecie 70% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej to kobiety. Pielęgniarki i położne stanowią dużą ich część.

Pielęgniarki i położne odgrywają kluczową rolę w opiece nad ludźmi na całym świecie, włączając w to momenty wybuchu epidemii, czy konfliktów. 

- Osiągnięcie lepszego zdrowia na świecie zależy od zapewnienia wystarczającej liczby dobrze wyszkolonych i wykształconych, odpowiednio wspieranych pielęgniarek i położnych, które otrzymają wynagrodzenie i uznanie proporcjonalne do świadczonych usług i jakości opieki.

Pielęgniarki i położne mają relacje ze swoimi pacjentami oparte na zaufaniu; znajomość pełnego obrazu czyjegoś zdrowia pomaga poprawić opiekę i oszczędza pieniądze. Znają również tradycje, kulturę i obyczaje panujące w społeczności lokalnej, co czyni je niezbędnymi podczas wybuchu epidemii lub innego stanu zagrożenia.

- Inwestowanie w położne, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia matki i noworodka, a także dla planowania rodziny, może zapobiec ponad 80% wszystkich zgonów matek, noworodków i martwych urodzeń.Jeżeli położna lub grupa położnych zapewniałaby opiekę od początku ciąży do końca okresu poporodowego, można byłobyw ten sposób zapobiec prawie jednej czwartej porodów przedwczesnych.

- Pielęgniarki i położne mogą rozwiązać wiele problemów zdrowotnych na świecie, ale aby stało się to rzeczywistością, należy najpierw pokonać bariery zawodowe, społeczno-kulturowe i ekonomiczne w wielu krajach.

 

DZIĘKUJEMY WAM ZA WSZYSTKO!

tile stayathome650