AKTUALIZACJA!

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia pracę stacjonarną 04 maja, jednak całkowite otwarcie na klienta zewnętrznego nastąpi 11 maja 2020 r.

 

Informacja wcześniejsza:

Informujmy, iż na podstawie § 2 ust.1a pkt. 5 rozp. MEN z dnia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zostają ograniczone do 24 maja.