Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego została
Laureatem Konkursu Raportów Ogólnoplolskiego Tygodnia Kariery za 2013 rok
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznaw Rybniku
wraz z innymi instytucjami współtworzy Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego i uczestniczy w jej działalności. Dziękujemy za owocną współpracę i dziękujemy za wyróżnienie.
DYPLOM: