Pomysłodawczynią tego Święta jest amerykańska psycholog – Kirsten Harrell, która zajmowała się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jak dowiodła ona i inni badacze – optymiści są mniej narażeni na choroby serca, wylewy, depresję czy nowotwory, osiągają sukcesy życiowe, realizują swoje marzenia. Usposobienie wobec rzeczywistości jest w dużej mierze rzeczą wyuczoną, często nieświadomie, pozytywnego myślenia można się zatem nauczyć i to jest dobra wiadomość.

Dzień Pozytywnego Myślenia