UWAGA!!!
Uprzejmie prosimy RODZICÓW o zabranie ze sobą na wizytę do Poradni
numeru PESEL dziecka
Jest on konieczny do zarejsestrowania dziecka w systemie!
Jednocześnie informujemy, że od marca 2013, aby zgłosić dziecko na wizytę do Poradni  zamiast wniosku wypełniamy
KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA
(unieszczno w zakładce "druki do pobrania"):