KONCERT PROFILAKTYCZNY - "Radość najpiękniejszych lat..."

23 czerwca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Rybniku106

przy współpracy z Gimnazjum nr 10 oraz I Liceum  Ogólnokształcącym Powstańców Śląskich

zorganizowała spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Radość najpiękniejszych lat.." dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Młodzież ( 650 uczniów)  jak również ich opiekunowie spotkali się Rybnickim Centrum Kultury. Niezwykłość tego spotkania polegała na tym, że było ono przygotowanie i prowadzone przez samą młodzież pod kierunkiem i wsparciem Pani pedagog  z Gimnazjum nr10  im. Jana Pawła  w  Rybniku oraz Pani pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Śląskich w Rybniku. Tym Panią oraz dyrektorom ich  szkół należą się szczególne podziękowania za realizację zadań z profilaktyki uzależnień  poprzez  pomaganie młodym ludziom by rozwijali w sobie bogactwo pragnień, marzeń, aspiracji, a tym samym wytwarzali motywacje do samorozwoju poprzez teatr. Teatr stwarza młodzieży szansę realnego spotykania się, porozumiewania, pozwala na wymianę myśli, poglądów, dzielenia się refleksja nad losem granych ról, wartościowaniem ich decyzji, a to już  daje pożądany efekt  profilaktyczny.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 Młodość to czas decyzji, chcemy żeby te decyzje były mądre i rozsądne. Aby młodzież naszego miasto była zdrowa, szczęśliwa, czuła się bezpiecznie. Stąd stawiane cele w działaniach  w obszarze nowoczesnej profilaktyki uzależnień tj: promowanie bezpiecznego, zdrowego stylu życia.

 

Cele:

Młdzież:

- zna zagrożenia i konsekwencje wynikające z zażywania środków psychoaktywnych

- wie, gdzie zwrócić się po pomoc w przypadku problemów

-  potrafi unikać ryzykownych zachowań, nie podejmuje działań zagrażających własnemu zdrowiu.

Przebieg imprezy:

Przedstawienie celów profilaktyki  i wagi poruszanych problemów  na obecnym spotkaniu profilaktycznym, rola teatru w pracy profilaktycznej – Anna Naruszewicz –Studnik

Prelekcja „Uzależnienia – przecież nie „Ja"- prowadzący Dariusz Pietrek certyfikowany terapeuta uzależnień

Spektakl profilaktyczny „ Cyber- ból", poruszający problematykę przemocy  w Internecie

4. Koncert profilaktyczny: uczniowie Gimnazjum nr 10, I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku wykonali utwory wielkich artystów polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, którzy z powodu zażywania różnych substancji psychoaktywnych poważnie zachorowali bądź młodo zmarli.

W trakcie koncertu były prezentowane slajdy z wizerunkiem danego artysty oraz cytatami z ich twórczości.

Koncert został entuzjastycznie oceniony i przyjęty przez uczestników, co staje się dla nas ( pedagogów)motywatorem do  dalszej kontynuacji i prezentacji ciekawych godnych naśladowania działań profilaktycznych.

Całość koordynowała Pani Anna Naruszewicz-Studnik