Konferencja Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback

zeb01

W dniu 28.02.2015 r. gościliśmy w Poradni członków zespołu Labolatorium
Badań Eksperymentalnych Biofeedback z Częstochowy. W spotkaniu
udział wzięli pedagodzy i psycholodzy Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 
z Gołuchowic, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Częstochowy,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Lublińca, firmy „Neurostimulus".
 
ZOBACZ ZDJĘCIA
 


Tematem spotkania był wybór Naczelnej Rady Laboratorium, w skład której weszli: mgr Renata Opasiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku), mgr Ilona Słomczyńska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołuchowicach) , mgr Dorota Czank-Wawrzyniak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie).
W ramach spotkania zostały omówione wskazania terapeutyczne pacjentów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, którzy byli diagnozowani w laboratorium oraz problemy bieżące związane z treningami i diagnozą dzieci prowadzonych terapią biofeedback.
Kierownik Labolatorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback dr Paweł Borkowski poinformował uczestników o organizowanych w najbliższym okresie konferencjach (12.05.2015 r. -„EEG-biofeedback w padaczce") i szkoleniach.
Członkowie zespołu zwiedzili poradnię przy ul. Karłowicza 48, w której poza treningami biofeedback przeprowadza się diagnozę i terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Dyr. Poradni mgr Adam Kocjan wręczył gościom pamiątki z miasta Rybnika, celem przybliżenia wiedzy o naszym mieście.

W dniu 12.05.2015 r. odbyła się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie planowana konferencja „EEG-biofeedback w padaczce", w której uczestniczyli pracownicy poradni - członkowie Rady Labolatorium (mgr Renata Opasiak, mgr Alicja Lelowicz).

mgr Renata Opasiak, mgr Alicja Lelowicz

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONFERENCJI W CZĘSTOCHOWIE