Od 2011 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Karłowicza, realizowany jest program

Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych.

W zajęciach uczestniczą podopieczni Poradni objęci Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Młodzi sportowcy – przed 8 rokiem życia- realizują cykl zajęć przygotowujących ich do udziału w treningach realizowanych w ramach Stowarzyszenia Sportowego na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Olimpiady Specjalne.

ZOBACZ ZDJĘCIA