Zapraszamy do zapoznania się z:
1. Informacjami zamieszczonymi w zakładce
Specjalne potrzeby edukacyjne
2. Zdjęciami ze szkolenia nauczycieli klas I-III
Uczenie się przez ruch i zabawę