Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku

informuje o akcji 

"POGÓDŹMY SIĘ NA ŚWIĘTA"

W razie szczegółowych pytań prosimy o telefon do Dyrektora Poradni.