W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku
odbyły się
spotkania pedagogów szkolnych

(19.09.2012 dla pedagogów szkół podstawowych; 26.09.2012 dla pedagogów gimnazjów; 03.10.2012 dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych). 

Celem spotkań było poznanie oczekiwań i potrzeb pedagogów szkolnych w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej na terenie szkół. Jednocześnie spotkania były okazją do wymiany doświadczeń oraz określenia zapotrzebowania na zajęcia, warsztaty, prelekcje prowadzone przez pracowników Poradni.

Wspólnie uznano, że takie spotkania są potrzebne, tym samym zostaną ustalone kolejne terminy w najbliższym czasie.