Uwaga! Ważne

Zapraszamy wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kolejne spotkania z cyklu stałych spotkań organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku dla pedagogów szkolnych.
Aktualne spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku.
Termin spotkania28 listopad 2012r, godz. 15.30
Miejsce  spotkaniaPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, ul. J. Szafranka 7

Tematyka spotkania:

 1.       „Cele programowe wszystkich programów realizowanych  w szkołach oraz działania nieprogramowe w profilaktyce zdrowotnej" -  Małgorzata Grabowska

2.       „ Profilaktyka udaru mózgu" - Aleksandra Sych

3.       „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży" - Psychiatra Małgorzata Kostka

Powyższa tematyka jest odpowiedzią na oczekiwania w zakresie szkoleń zgłaszanych przez pedagogów szkolnych. 

 Anna Naruszewicz-Studnik