Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku informuje, że

szkolenie dotyczące wstępnej diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych
pedagogów i szkolnych specjalistów

ze szkół podstawowych odbędzie się w dniu 24.10.2012 r. o godz.15.00 

z gimnazjów, odbędzie się w dniu 07.11.2012 r. o godz. 15.00.

Szkolenia odbędą się w budynku Poradni przy ul. Kościuszki 55.
Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu w danym dniu, ustalimy dodatkowe spotkanie w późniejszym terminie.Prosimy o potwierdzenie udziału do 22.10.2012r. (drogą elektroniczną).
                                                                                                                                    Zapraszamy
                                                                                                                                    Renata Opasiak
                                                                                                                                    Grażyna Zajączkowska