22 stycznia o godz. 16.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, przy ul. Karłowicza 48 odbyło się spotkanie zorganizowane dla pedagogów szkół podstawowych. Temat spotkania:

„Dziecko z nieprawidłowym przetwarzaniem sensorycznym w środowisku szkolnym".

Spotkanie miało na celu przybliżyć zagadnienia związane z integracją sensoryczną, wyjaśnić zasady kierowania dzieci na diagnozę. Pedagodzy otrzymali propozycje aranżacji otoczenia szkolnego
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami mającymi związek z nieprawidłowym przetwarzaniem sensorycznym.
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Olesińska Myśliwiec, mgr Agnieszka Mazelanik
Dziękujemy bardzo za przybycie i uwagę. Zachęcamy do dalszej współpracy.