Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Publikacje różne

O terapii behawioralnej słów kilka...

autor: mgr Weronika Jabłonka

Terapia behawioralna wywodzi się z dyscypliny naukowej zwanej Stosowaną Analizą Zachowania. Zajmuje się praktycznym korzystaniem z procedur pochodzących z praw uczenia się i potwierdzeniem, że właśnie te strategie wywołują zadowalające zmiany w zachowaniu społecznie istotnym. Korzenie sięgają do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Za głównych naukowców zajmujących się prawami uczenia uznaje się...

Konsekwencje rozwodu w rodzinie

mgr Edyta Siejok

Relacje z rodzicami, według psychoterapeutów różnych orientacji teoretycznych, są kluczowe dla rozwoju psychicznego dziecka. Rodzice są na ogół pierwszymi obiektami przywiązania dla własnych dzieci. Jeśli podejmują decyzje o rozstaniu, czyli o rozwiązaniu rodziny to, mimo że proces ten jest od strony formalnej często stosukowo prosty, to od strony emocjonalnej jest niebywale skomplikowany.

Szkolenie dla nauczycieli:

„Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?"

mgr Joanna Matuszewska 

Nauczycielu: im gorzej uczeń się zachowuje - tym bardziej Cię potrzebuje! Tak więc inwestowanie w własny rozwój umiejętności wychowawczych powinien leżeć w interesie każdego nauczyciela. Bowiem zmniejszona liczba kłopotów z wychowankami pozwala nauczycielowi czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy i chronić go przed wypaleniem zawodowym.

Rola rodziców oraz rodziny w terapii zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.

Autor: Zbigniew Wajda

Do psychologa bardzo często rodzice przyprowadzają swoje dzieci, które prezentują różne trudności: buntują się, sprawiają kłopoty wychowawcze, przejawiają brak motywacji do działania, do nauki, miewają lęki, moczą się, zamykają się w sobie, nie nawiązują prawidłowych relacji rówieśniczych,
są agresywne, nadruchliwe itd.
Psycholog na co dzień spotyka się z takim zjawiskiem, w którym rodzic 
niejako „wpycha" swoją pociechę do gabinetu i liczy na to, że terapeuta w jakiś cudowny sposób „uzdrowi" dziecko.
 
„Po co rozmawiać z nami? Po co mamy rozmawiać z terapeutą i uczestniczyć w terapii, skoro to dziecko przejawia trudne zachowania?" – pytają rodzice.

Zajęcia socjoterapeutyczne 

prowadzone przez pedagoga mgr Joannę Matuszewską – odbywają się  w naszej poradni raz w tygodniu (w roku szkolnym 2012/13 w poniedziałki o godzinie 17.00) i trwają godzinę.

Uczniowie korzystający z tych zajęć to: uczniowie nadpobudliwi, sprawiający problemy wychowawcze w domu i szkole, przejawiający trudności dydaktyczne, a nawet zagrożeni demoralizacją (wagary, kradzieże, sięganie po używki...). Na powyższe zajęcia mogą zapisać ucznia:  rodzice, nauczyciele, kurator sądowy. Aby zapisać się na zajęcia należy skontaktować się z Sekretariatem przy ul. Kościuszki 55 (tel: 32-4223935) lub bezpośrednio z mgr Joanną Matuszewską.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z ZJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest:

Propozycja dla rodziców

Program zajęć : "Szkoły dla rodziców"

Wg. autorstwa mgr Joanny Sakowskiej "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Prowadzące:
mgr Joanna Matuszewska/mgr Anna Naruszewicz Studnik

1.Adresaci: rodzice
2.Ilość spotkań: 10 ( 1x w tygodniu)
3.Czas spotkania: 2-4 godziny
4.Rozpoczęcie zajęć: środa 17.00 (należy zapisać się telefonicznie: 32-4223935)
5.Formy pracy: metody: miniwykład, drama, trening interpersonalny,

1 klasa w lawkach

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna i do kogo jest adresowana?

Właściwie odpowiedź ta zamyka się dwóch „słowach kluczach”: jedno to rozpoznawanie, drugie to zaspokajanie. Najpierw rozpoznajemy potrzeby ucznia a potem staramy się jak najlepiej je zaspokoić, określić dla niego takie formy wsparcia, które rzeczywiście przyniosą zamierzone efekty. Te potrzeby wynikać będą w szczególności z przedstawionego katalogu szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności:

 

 1. choroby przewlekłej;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. specyficznych trudności w uczeniu się;
 5. zaburzeń komunikacji językowej;
 6. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 7. niepowodzeń edukacyjnych;
 8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia, jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 9. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 10. innych potrzeb dziecka.

Ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Nie sposób wskazać wszystkich specjalnych potrzeb ucznia, bo taka identyfikacja najlepiej wykonana jest właśnie w przedszkolu, szkole czy placówce. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie potrzeby dzieci i młodzieży były jak najlepiej zaspokojone.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy stają się wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Uczeń powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego zajęcia z uczniem. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień ucznia.

Wymienione tutaj potrzeby uczniów ( 1-10 ) są najczęściej identyfikowane przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów podczas pracy z uczniem, w szczególności podczas prowadzenia zajęć. Takie rozwiązanie nie zwalnia przedszkola, szkoły i placówki z obowiązku obserwacji ucznia pod kątem innych indywidualnych potrzeb, które u danego ucznia mogą pojawić się w związku ze specyfiką konkretnego środowiska.

Zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne wymagają uwzględniania nowego rodzaju potrzeby, będącej podstawą objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, jaką są trudności adaptacyjne ucznia związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

jest udzielana z inicjatywy:   

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 5. asystenta edukacji romskiej;
 6. pomocy nauczyciela.

W poradni psychologiczno - pedagogicznej pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

Þ    uczniom

 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ( indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna i psychologiczna)
 • porad i konsultacji ( m.in. porady zawodoznawcze )

Þ    rodzicom uczniów i nauczycielom

 • porad i konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.

 

Opracowała:

mgr Edyta Siejok

Jest to program zajęć w zakresie umiejętności wychowawczych autorstwa Joanny Sakowskiej, który opiera się na koncepcji T.Gordona „ Wychowanie bez porażek" i stanowi adaptację amerykańskiego cyklu warsztatów A.Faber, E.Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".   
Motto programu:
KOCHAĆ I WYMAGAĆ

 

Strona 1 z 2

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X