Szkolenie dla nauczycieli :
„Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?"
 
mgr Joanna Matuszewska 
 
Nauczycielu: im gorzej uczeń się zachowuje - tym bardziej Cię potrzebuje! Tak więc inwestowanie w własny rozwój umiejętności wychowawczych powinien leżeć w interesie każdego nauczyciela. Bowiem zmniejszona liczba kłopotów z wychowankami pozwala nauczycielowi czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy i chronić go przed wypaleniem zawodowym.
Propozycja 2-4 godzinnego szkolenia dla nauczycieli „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów" opiera się na scenariuszu spotkania warsztatowego dla Rad Pedagogicznych, który powstał w odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez nauczycieli:
 
 

„ Jak należy reagować na rozmaite „trudne" zachowania uczniów, aby móc je zmienić i równocześnie zachować swój autorytet ?"
Z relacji nauczycieli wynika, iż standardowy repertuar reakcji wychowawców na nieprawidłowe zachowania wychowanków jest ubogi, a zdecydowana większość tychże reakcji jest nieefektywna lub wręcz utrwala niepożądane zachowania ucznia. Zdarza się, że nauczyciele przyczyniają się do eskalacji problemów i konfliktów posługując się „prowokacją" wobec uciążliwego ucznia, aby go ośmieszyć i w ten sposób ukarać. Choć widzą nieskuteczność swoich działań, z braku alternatywnych pomysłów przez wiele lat powielają te same wzorce reagowania (np. uwaga do dzienniczka, wysłanie do pedagoga, dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, wezwanie rodziców).
Proponowane Państwu szkolenie jest więc odpowiedzią na problem. Szkolenie i prezentacja multimedialna składa się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona jest analizie sposobów reagowania na „trudne" zachowania uczniów. Jej celem jest umożliwienie nauczycielom dokonania oceny i pogłębionej refleksji nad własnymi reakcjami. Zawiera także wskazania dotyczące kreowania pozytywnego klimatu społecznego w szkole.
Część druga służy prezentacji jednego ze sposobów właściwego i bezpiecznego reagowania zwanego: Metodą Konstruktywnej Konfrontacji bazującego na komunikacie „Ja". Zamiast ganić uwagą zachowanie nieprawidłowe, nauczyciel modeluje zachowanie pożądane - poprzez konkretny komunikat skierowany do ucznia. Zamiast destruktywnej, wrogiej konfrontacji podejmuje konfrontację, ale przemyślaną, celową konstruktywną, która wygasza niepożądane zachowania, ale też otwiera drzwi do dalszych pozytywnych kontaktów z tym uczniem.
Taka umiejętność odpowiadania konstruktywną konfrontacją na agresję i prowokację ucznia powinna należeć do podstawowego wyposażenia każdego nauczyciela.
Mam więc nadzieję, że to krótkie szkolenie zachęci nauczycieli do poszerzania kompetencji, które umożliwią im stawanie się coraz bardziej skutecznymi wychowawcami, budującymi swój rzeczywisty autorytet.

 

Czekam na zaproszenie do szkół.
Mgr Joanna Matuszewska