Rodzina w każdej kulturze pełni określone funkcje, które w procesie jej rozwiązywania nie są podejmowane, tak więc rodzina w trakcie rozwodu z założenia jest rodziną dysfunkcjonalną. Wszyscy członkowie rozwodzącej się rodziny przeżywają utratę, a konsekwencją utraty jest przeżywanie żałoby.

 

                 Konsekwencje rozwodu w rodziniepekniete serce

                                 mgr Edyta Siejok

Relacje z rodzicami, według psychoterapeutów różnych orientacji teoretycznych, są kluczowe dla rozwoju psychicznego dziecka. Rodzice są na ogół pierwszymi obiektami przywiązania dla własnych dzieci. Jeśli podejmują decyzje o rozstaniu, czyli o rozwiązaniu rodziny to, mimo że proces ten jest od strony formalnej często stosukowo prosty, to od strony emocjonalnej jest niebywale skomplikowany. Rodzina w każdej kulturze pełni określone funkcje, które w procesie jej rozwiązywania nie są podejmowane, tak więc rodzina w trakcie rozwodu z założenia jest rodziną dysfunkcjonalną. Wszyscy członkowie rozwodzącej się rodziny przeżywają utratę, a konsekwencją utraty jest przeżywanie żałoby.


Można stwierdzić, iż w sytuacji rozwodu największe straty emocjonalne ponoszą dzieci. Mówi się o sześciu problemach obronnych, z którymi dziecko po rozwodzie rodziców musi sobie poradzić:
- uświadomienie sobie przez dziecko realności rozbicia małżeństwa rodziców,
- nieangażowanie się w konflikt rodziców oraz wznowienie codziennych zajęć,
- uporanie się ze stratami, głównie utratą jednego rodzica, ale także zajęć rodzinnych, symboli, czasem domu rodzinnego, szkoły, sąsiedztwa,
- opanowanie gniewu i samoobwiniania się,
- zaakceptowanie trwałości rozwodu,
- osiąganie realistycznej wiary w związki z ludźmi.
Rozwód to również masywne utraty dla dorosłych w rodzinie – rodziców, dziadków, utrudniające codzienne funkcjonowanie wszystkich członków rodziny.

 

Konsekwencje rozwodu dla dzieci.
Rozwód prawny i/lub emocjonalny rodziców powoduje straty, które naruszają podstawy ich życia. Jim Conway uważa, że dzieci tracą:
• wzorce postaw rodzicielskich
• stabilne i bezpieczne środowisko, umożliwiające start w dorosłe życie
• doradców i powierników w osobach swych rodziców
• możliwości pełnej samorealizacji w przyszłości
• część swego dzieciństwa
• zdolność kochania, doceniania innych i bycia w zgodzie z samym sobą
• zdolność utrzymywania intymnych lub bliskich kontaktów z innymi ludźmi oraz do ufania im
• zdolność nieprzymuszonej pracy dla dobra ogółu.
Z badań przeprowadzonych wśród dzieci rozwiedzionych rodziców wynika, że:
70% czuło się ograbionych z własnego życia
63% czuło, że wymaga się od nich nadmiernej odpowiedzialności
58% czuło wewnętrzne rozdarcie okazując posłuszeństwo zarówno matce
jak i ojcu
57% czuło się dręczone emocjonalnie
57% uważa, że miało kłopoty materialne
53% nie dawało sobie rady w szkole
51% przejmowało zadania rodzica bądź doradcy wobec któregoś z własnych rodziców
37% bało się spotkań z osobami płci przeciwnej lub zawarcia małżeństwa
36% wycofywało się z życia rodziny
35% przejmowało zadania rodzica bądź doradcy wobec któregoś z rodzeństwa.

Straty emocjonalne ponoszone w dzieciństwie w trakcie konfliktu między rodzicami lub ich rozwodu ( wg badanych osób ):
- poczucie bycia nieszczęśliwym
- bezsilność
- samotność
- lęk
- gniew
- poczucie porzucenia
- poczucie odrzucenia
- poczucie wrogości ze strony otoczenia
- poczucie braku wartości.

Skutecznym sposobem przeciwdziałania stratom emocjonalnym, jakie ponoszą dzieci rozwodzących się rodziców może być psychoterapia. W procesie psychoterapeutycznym jest miejsce na przeżycie żałoby z powodu utraty nienaruszonej rodziny, przezwyciężanie poczucia zranienia, gniewu i poczucia winy oraz poszukiwanie efektywnych praktyk wychowawczych.
Blizny po rozwodzie zostają na całe życie – są to koszty rozwodu. Dają
one o sobie co jakiś czas znać, tylko nie można ich rozdrapywać...

Literatura: Conway J. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości. Oficyna Wydawnicza „Logos" Warszawa 1995.