Zajęcia socjoterapeutyczne 

prowadzone przez pedagoga mgr Joannę Matuszewską – odbywają się  w naszej poradni raz w tygodniu (w roku szkolnym 2012/13 w poniedziałki o godzinie 17.00) i trwają godzinę.

Uczniowie korzystający z tych zajęć to: uczniowie nadpobudliwi, sprawiający problemy wychowawcze w domu i szkole, przejawiający trudności dydaktyczne, a nawet zagrożeni demoralizacją (wagary, kradzieże, sięganie po używki...). Na powyższe zajęcia mogą zapisać ucznia:  rodzice, nauczyciele, kurator sądowy. Aby zapisać się na zajęcia należy skontaktować się z Sekretariatem przy ul. Kościuszki 55 (tel: 32-4223935) lub bezpośrednio z mgr Joanną Matuszewską.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z ZJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest:

Zajęcia socjoterapeutyczne

prowadzone przez pedagoga mgr Joannę Matuszewską – odbywają się  
w naszej poradni raz w tygodniu (w roku szkolnym 2012/13 w poniedziałki
o godzinie 17.00) i trwają godzinę .

Uczniowie korzystający z tych zajęć to: uczniowie nadpobudliwi, sprawiający problemy wychowawcze w domu i szkole, przejawiający trudności dydaktyczne, a nawet zagrożeni demoralizacją (wagary, kradzieże, sięganie po używki...). Na powyższe zajęcia mogą zapisać ucznia:  rodzice, nauczyciele, kurator sądowy. Aby zapisać się na zajęcia należy skontaktować się z Sekretariatem przy ul. Kościuszki 55 (tel: 32-4223935) lub bezpośrednio z mgr Joanną Matuszewską.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z ZJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest:

lepsze samopoznanie i świadomość siebie ( kim jestem i kim chcę być?)
zwiększenie poczucia własnej wartości  i poznanie własnych mocnych stron
radzenie sobie z trudnymi emocjami, z agresją
nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
wzrost motywacji do działania (nauka, praca nad sobą)
nauka współpracy w zespole, budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozbudzanie uczuć empatycznych jak zrozumienie i wrażliwość na krzywdę
chęć pomocy innym...
propagowanie zdrowego stylu życia
uświadomienie przyczyn, skutków i szkodliwości zażywania używek
nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
nabycie umiejętności wychodzenia z różnych sytuacji społeczno-moralnych w sposób ukierunkowany, bezpieczny dla siebie i innych
nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w życiu
nabycie praktycznego stosowania umiejętności asertywnych i umiejętności odmawiania
uświadomienie własnych nadrzędnych wartości w życiu
poznanie własnych planów na przyszłość i podsycanie do ich realizacji
odniesienie osobistego sukcesu przez wychowanków.