Drukuj

Pisz „ó” wtedy gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na: „o”, „e”, „a”

np. dół–doły, lód–lody, wóz–wozy, róg–rogi


ó” nigdy nie występuje na końcu wyrazu


ó” na początku piszemy tylko w wyrazach: ów, ówczesne, ówdzie, ósmy


ó” występuje w zakończeniach rzeczowników: ów, ówka, ówna


Wyjątki

u” piszemy w wyrazach: zasuwka, skuwka, wsuwka, odkuwka


Wyrazy z „ó” niewymiennym

chór, mózg, prócz, wiewiórka, córka, mysikrólik, próżny, wiór, czółno, ogół, przepiórka, włócznia, góra, ogórek, równy, włókno, jaskółka, ołówek, rózga, wójt, Józef, płótno, róża, wtórny, kłódka, półka, różny, wróbel, kłótnia, póty, skóra, wróżka, król, późno, sójka, źródło, królik, próba, stróż, żółty, krótki, póki, tchórz, żółw