Drukuj

U występuje w każdej pozycji w wyrazie, czyli na początku, w środku i na końcu

np. chmura, ulica, w domu


U piszemy:

W przyrostkach zdrabniających lub spieszczających:

-uchny, -uni, -usi, -utki, -uchna, -ulo, -ulek, -ula, -ulka, -uleńka, -ułka, -unio, -unia, -uszek, -uszka,

np.: leciuchny, tyciuni, malusi, milutki, buzi uch na, ciotuchna, tatulo, ojczulek, matula, siwulka, babuleńka, deszczułka, dziadunio, babunia, dzbanuszek, staruszka, serduszko


U piszemy:

W przyrostkach tworząc różnego typu kategorie słowotwórcze:

-uch, -ucha, -us, -uła, -un, -ulec, -unek, -ur

np.: leniuch, śmieciuch, kostucha, starucha, zdzierus, lizus, dzikus, gaduła, opiekun, hamulec, rysunek, kocur, piechur


U łączy wyrazy

np.: dwudniowy, dwukropek, kilkuletni, stulecie


U piszemy:

w zakończeniach czasowników

l.poj.          l.mn.
-uję, -ujesz, -uje    -ujemy, -ujecie, ują

np.: rysuję, budujesz, gotuje, pałaszujemy, rysujecie, malują