Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Psychoterapia – to rodzaj zajęć, w ramach których specjalista wchodzi z dzieckiem lub osobą w wieku dorastania w specjalną relację (zwaną relacją terapeutyczną), i omawia z nim świat jego przeżyć i problemów. Szukają oni wspólnie sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami, co w efekcie ma przełożyć się na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne młodej osoby.
Psychoterapia jest dobrą formą pomocy dla osób które przejawiają trudności emocjonalne, trudności w relacjach z innymi ludźmi, które chciały by lepiej poznać i zrozumieć samych siebie, a także lepiej radzić sobie z różnymi problemami. Psychoterapia tutejszej Poradni jest prowadzona w formie indywidualnej i grupowej.

Terapia pedagogicznanajczęściej nastawiona jest na pomoc dziecku w przezwyciężaniu jego trudności w nauce. Terapeuta wraz z osobą uczestniczącą w takiej terapii wykonują często zestawy różnych zadań i ćwiczeń, które mają: uczyć, stymulować rozwój, a także usprawniać niektóre funkcje intelektualne, w taki sposób aby uczeń radził sobie lepiej w zadaniach szkolnych (np.: sprawniej czytał i pisał). Terapia pedagogiczna w naszej Poradni jest prowadzona w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

Terapia logopedyczna w zależności od zdiagnozowanych trudności z wymową u dziecka logopeda dobiera odpowiednie ćwiczenia i formułuje indywidualny program terapii. Ćwiczenia te mają wspomagać i usprawnić narządy artykulacyjne, a w końcowym efekcie usunąć bądź zmniejszyć nieprawidłowości w mówieniu. Często logopeda współpracując z rodzicami udziela instruktarzu do prowadzenia dodatkowych, samodzielnych ćwiczeń z dzieckiem w domu.

IMG 1746

Socjoterapia – to specyficzny rodzaj zajęć terapeutycznych, który jest ukierunkowany na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu nieprawidłowych oraz wzmacnianie prawidłowych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży. W ramach takich zajęć młody człowiek poznaje siebie oraz innych, analizuje zachowanie, uczy się kontroli własnych impulsów, podnosi własną samoocenę itd.. Ostatecznym celem socjoterapii jest zmiana lub dostosowanie własnych przekonań, postaw i wartości w taki sposób, aby mogły być one akceptowane społecznie. Socjoterapia w naszej Poradni prowadzona jest najczęściej w formie grupowej.

Terapia rodzin – na terapię rodzinną może zgłosić się rodzina w której występują różnorodne problemy, np.: wychowawcze, problemy w porozumiewaniu się, choroba psychiczna albo somatyczna u jednego z członków rodziny, kryzys związanym ze zmianą etapu życia (np. „kryzys między rodzicami a nastolatkiem”) a także wieloma innymi trudnościami. W ramach terapii rozmawia się z rodziną i szuka sposobów na rozwiązanie bądź złagodzenie istniejących trudności. Każda rodzina posiada swoją siłę i swój potencjał – odpowiednie uruchomienie i wykorzystanie tego potencjału może przynieść korzystne efekty dla całej rodziny, a także zmianę funkcjonowania u poszczególnych jej członków.

Terapia SI – na podstawie diagnozy integracji sensorycznej konstruowany jest indywidualny program pracy z dzieckiem. Terapia z reguły jest bardzo przyjemna dla samego dziecka, ma postać zabawy, której inicjatorem bardzo często jest sam uczestnik. Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność czynnościom dziecko poprawia funkcjonowanie emocjonalne, uwagę, koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość i samoocenę. Zajęcia odbywają się w specjalnie stworzonych do tych celów salach integracji sensorycznej, które wyposażone są w liczny sprzęt do wielozmysłowej stymulacji. Znajdujemy w nich np. różnego rodzaju zawieszenia, liny, hamak, huśtawki, platformy, piłki, kliny, wałki. W okresie wiosenno-letnim mamy do dyspozycji również „terapeutyczny plac zabaw”, który stanowi uzupełnienie i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nas zajęć.

IMG 1880

REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI FUNKCJI POZNAWCZYCH
Reha Com
- zaburzenia procesów poznawczych są częstą konsekwencją urazów mózgowych, tak więc pojawiła się potrzeba wspomagającej terapii dla pacjentów nimi dotkniętych. Postęp w technologii komputerowej umożliwił powstanie programów do ich rehabilitacji.   Trudności z utrzymaniem i skupieniem uwagi, uczeniem się, pamięcią, nieadekwatną reakcją na bodźce i z wieloma innymi funkcjami mózgowymi w różnym stopniu poddają się leczeniu. Rehabilitacja procesów poznawczych skupia się przede wszystkim na zminimalizowaniu ograniczeń powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu. Celem komputerowej procedury treningowej jest doprowadzenie do...

znaczących, pozytywnych zmian w sprawności procesów poznawczych pacjentów. Głównym kryterium sukcesu jest osobista ocena pacjenta dotycząca zmiany jego jakości życia.

RehaCom pozwala na ćwiczenie rozmaitych obszarów poznawczych przy pomocy określonych procedur. Pacjent rozpoczyna ćwiczenia od tych najprostszych. Wymagania rosną w miarę postępów. Ponieważ istnieje wiele rodzajów zaburzeń funkcji poznawczych, skuteczny pakiet ćwiczeń jest na tyle uniwersalny, aby pomagać w rehabilitacji pacjentów zarówno z prostymi jak i złożonymi zaburzeniami.   Opisana struktura umożliwia:  

•Dobór procedur do konkretnych zaburzeń poznawczych 
•Dobór zestawów procedur do określonego profilu zaburzeń 
•Elastyczność struktury treningu (ilość zadań w trakcie sesji, zmiany poziomu trudności itp.)  

RehaCom jest idealnym instrumentem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Poprzez indywidualną adaptację do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom, dostarczając zadań na takim poziomie, który jest w danym momencie wymagany. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgowych.   RehaCom oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentowi odpowiedniej motywacji., Dopasowana informacja zwrotna pozwala na zapoczątkowanie procesu uczenia się i pomaga w dopasowaniu strategii do rozwiązywanych zadań. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania i dopracowany interfejs graficzny zapewniają komfort pracy i przyczyniają się do sukcesu w prowadzonej terapii. Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on  z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu klinikach neurologicznych w Europie i poza nią.

 

Biofeedback - (inaczej „sprzężenie zwrotne”), powszechnie nazywany jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta oparta jest na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swoich fal mózgowych. Istotą treningu jest modelowanie takiego stanu umysłu, aby po kilkunastu sesjach wytworzyć utrwalony, odpowiedni wzorzec fal mózgowych.
Chodzi o zoptymalizowanie czynności bioelektrycznych mózgu w celuusprawnienia działania umysłu, przy równoczesnej relaksacji.
Metoda ta zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko czy osoba dorosła uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Obserwowane są wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu człowieka (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji).

Trening metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjny i nie ma żadnych skutków ubocznych. Należy do grupy metod wspomagających terapię:
-zaburzeń zachowania,
-dysleksji,
-zaburzeń lękowych,
-zaburzeń koncentracji i pamięci,
-i inne

Terapię Biofeedback mogą także stosować osoby, które chcą polepszyć swoje zdolności umysłowe, redukować stres, a także sportowcy w celu zwiększenia wyników sportowych.Terapia musi być poprzedzona konsultacją neurologiczną.
Nasza Poradnia współpracuje z Laboratorium badań Eksperymentalnych Biofeedback, które jest ośrodkiem terapeutyczno-badawczym, świadczącym nieodpłatne usługi w zakresie popularyzowania i przeprowadzania terapii Biofeedback. Laboratorium mieści się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Certyfikowanymi trenerami Biofeedback na terenie Poradni są: mgr Renata Opasiak, mgr Alicja Lelowicz

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X