Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Po pandemii

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA KLAS 4-6

„AKCJA INTEGRACJA”  

Cele:

Cel główny:

 • Ponowne zintegrowanie zespołu Cele szczegółowe:
 • Integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie i zrozumienie się.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w
 • Budowanie więzi pomiędzy
 • Wzmacnianie samooceny uczniów poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób.
 • Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w
 • Rozwijanie poczucia tożsamości

Metody:

 • dialog,
 • metoda zabawowa,
 • burza mózgów,
 • elementy arteterapii
 • rundka
 • terapia ruchem

Środki dydaktyczne/pomoce: kłębek wełny, płócienny woreczek, brystol, mazaki, koła hula hop lub szarfy.

Czas trwania: 2x45 minut. Miejsce: sala lekcyjna.

Przebieg zajęć:

Lekcja 1 

 • Przywitanie klasy, poinformowanie o celu
 • Wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas zajęć – zawarcie

Na początku lekcji nauczyciel proponuje zawarcie kontraktu, który będzie obowiązywał przez całe zajęcia. Dzieli dzieci na kilka grup np. po 3-4 osoby i każda grupa ma przygotować zasady, które są dla nich ważne, żeby się czuć w klasie bezpiecznie i dobrze. Następnie przedstawiciele grup przedstawiają swoje pomysły i wspólnie spisywane są na tablicy/plakacie. Po spisaniu zasad  każdy  uczeń  podpisuje  się  na  plakacie  akceptując  ww. warunki.

Przykładowe zasady (pamiętamy o unikaniu słowa nie, tworzymy pozytywne wypowiedzi):

 • Jedna osoba mówi reszta słucha.
 • Mówimy "do osoby" , a nie "o osobie”
 • Jesteśmy dla siebie życzliwi, szanujemy się
 • Zachowujemy się
 • Jesteśmy
 • Dbamy o porządek.
 • Sieć radosnych wydarzeń.

Dzielenie się miłymi, przyjemnymi wydarzeniami: uczniowie siedzą w kole, rozpoczynający zabawę  trzyma  początek  nici  i  mówi:  „jestem  Ania  i  …  np.  wczoraj  spotkałam  się      z przyjaciółką”. Następnie cały kłębek rzuca do określonego dziecka. Każde kolejne dziecko łapie nić i rzuca kłębek dalej. Zabawa toczy się, aż wszystkie dzieci wypowiedzą swoje imię oraz podzielą się przyjemnymi zdarzeniami, a kłębek powróci do nauczyciela. Kłębek krążąc pomiędzy dziećmi tworzy na środku sieć – to symboliczna sieć sytuacji, które sprawiły dzieciom radość.

 • Rozgrzewka z woreczka – zabawa

Wszyscy uczniowie stoją w kółku. Jedno z dzieci losuje z woreczka obrazek przedstawiający ćwiczenie gimnastyczne i układa go na dywanie. Następnie wszyscy wspólnie wykonują przedstawione ćwiczenie, po czym kolejne dziecko losuje obrazek. Wówczas uczestnicy mają za zadanie wykonać nie tylko ostatnie wylosowane zadanie, ale ciąg ćwiczeń gimnastycznych

– od pierwszego do ostatniego wylosowanego ćwiczenia. Tym samym z każdym wylosowanym obrazkiem ciąg gimnastyczny jest coraz dłuższy.

 • Dyrygent

Dzieci siadają w kole. Jedno dziecko wychodzi do innego pomieszczenia, w tym czasie pozostali wybierają pośród siebie dyrygenta, który będzie pokazywał określony ruch np. klaśnięcie. Pozostałe dzieci mają za zadanie naśladować dyrygenta, który co chwilę zmienia pokazywany ruch. Zadaniem dziecka zgadującego jest odgadnięcie, kto jest dyrygentem grupy. Po odgadnięciu dyrygent wychodzi a nauczyciel wyznacza kolejne dziecko wykonujące ruch – dyrygenta. Zabawę powtarzamy.

 • Skrzynia dobrych myśli.

Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe kartki, na  których uczniowie mają napisać,  co lubią  w swojej klasie, w swoich kolegach. Następnie wrzucają je do wcześniej przygotowanego pudełka lub naklejają je na plakat z narysowaną otwartą skrzynią, a nauczyciel lub wyznaczone przez niego osoby czytają na głos.

 • Zakończenie, podziękowanie za udział w zajęciach.

Lekcja 2

 • Rozpoczęcie – zabawa „Witam wszystkich”.

Nauczyciel mówi: „Witam wszystkich, którzy…. (przykłady: mają niebieskie oczy, są dziś radośni, jedli na śniadanie płatki, mają młodsze rodzeństwo itp.). Uczniowie, którzy zostali powitani,  wstają  i  zamieniają  się  miejscami.  Jeśli  pada  hasło  „klasa  np.  4a”  wszyscy  w dowolny sposób zamieniają się miejscami.

 • Kółko – krzyżyk.

Zaczynamy od przygotowania  miejsca  zabawy.  Najpierw  rysujemy  bądź  ustawiamy  (np. z obręczy do hula hop) tarczę do gry w kółko i krzyżyk. 10 metrów dalej ustawiamy linię startu – za tą linią znajdować się będą wszyscy zawodnicy. Każdy zespół dodatkowo otrzymuje 3 znaczki. Mogą to być woreczki z ryżem, pomalowane kamienie itp. Uczniów losowo dzielimy na 2 drużyny. Na sygnał rozpoczęcia wybiegają pierwsi zawodnicy z każdego zespołu, mają ze sobą po jednym woreczku. Gdy dobiegną do kratki do gry ustawiają w wybranym miejscu swój symbol i wracają. Po dotknięciu ręki kolejnego zawodnika – ten rusza i ustawia kolejny element. Następnie robi to trzecia osoba. Każda kolejna biegnie już bez „pionka”. Następne osoby mogą przemieścić jeden symbol na polu gry i wtedy wracają. W grze więc liczy się szybkość i pomysł, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, w której jeden zespół zdąży ustawić np. dwa swoje znaczniki. Możemy ustalić, że gramy np. do 5 zwycięstw lub przez określony czas.

 • Wylosuj

Każdy z uczestników po kolei rzuca kostką i odpowiada na pytanie – liczba oczek wskazuje kategorię a uczeń wybiera nr pytania. Gramy do momentu, aż wszystkie pytania zostaną wykorzystane.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki do zabawy w bingo (załącznik). Zadaniem uczniów jest odszukanie wśród rówieśników tych, do których dane stwierdzenia pasują i poproszenie ich   o podpisanie się pod daną informacją. Zabawę można ograniczyć czasowo, np. wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej podpisów w czasie 5 minut.

 • Skrzynia dobrych myśli.

Zasady podobne jak podczas pierwszych zajęć.

 • Zakończenie, podziękowanie za udział w zajęciach. 

Załączniki

 • obrazki z ćwiczeniami gimnastycznymi
 • kategorie i pytania do gry „Wylosuj pytanie”
 • plansza do gry w bingo

Bibliografia:

 • „Wspólna przygoda” D. Bentkowska, J. Węglarz
 • „Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży” D. Bentkowska, J. Węglarz
 • „Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą” E. Grudziewska
 • gryzabawy.pl
 • pomoceTUS.pl

Scenariusz opracowały: mgr Katarzyna Skaba mgr Weronika Jabłonka mgr Magdalena Baranik

 

BINGO  

Ćwiczenia gimnastyczne

Wylosuj Pytanie

Zajęcia reintegracyjne dla klas I – III szkoły podstawowej

Cel spotkań:

- integracja grupy;

- zbliżenie się do siebie członków klasy;

- wprowadzenie dobrego nastroju w klasie;

- stworzenie poczucia siły i mocy grupy

Przebieg:

1. Zabawa "Kto tak jak ja"

Grupa siebie na krzesełkach ustawionych w kole. Jedna osoba stoi na środku, nie ma krzesła. Rozpoczyna zabawę słowami "Kto tak jak ja..... (i dodaje coś od siebie, np. lubi banany, ma niebieskie oczy, umie pływać itp.). Osoby, których to dotyczy wstają z krzesła i zamieniają się miejscami. Osoba, która nie zdąży zająć wolnego krzesła, zostaje na środku i kontynuuje zabawę.

Nie zmieniamy miejsca bezpośrednio po lewej lub prawej stronie.

Nie pozwalamy na komentarze obraźliwe, wulgarne lub niemiłe dla kogoś.

Zabawa wprowadza energię do grupy.

2.Zabawa "Cebula"

Dzielimy klasę na dwie grupy. Jedna grupa tworzy małe koło stojąc do siebie plecami. Druga grupa tworzy wokół nich większe koło, tak aby każdy miał parę i stał do siebie zwrócony buzią. Każda para przez 1-2 minuty rozmawia ze sobą odpowiadając na pytania: np. Jakie jest twoje ulubione danie? Co lubisz robić w wolnym czasie? Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?

Na sygnał osoby prowadzącej – zewnętrzne koło przesuwa się np. o 2 osoby (wewnętrzne koło nie zmienia położenia) i w ten sposób tworzą się nowe pary.

Pytania można zmienić na inne. Ważne, żeby dzieci miały możliwość porozmawiać w cztery oczy w osobami, z którymi normalnie nie rozmawiają.

Dzięki tej zabawie klasa się poznaje i powstają wspólne tematy do rozmów na później.

Zabawa dobrze się sprawdza, jeśli liczba zmian nie jest większa niż 5–6.

Warto poświęcić kilka minut po zakończeniu zabawy na omówienie w grupie. Warto zapytać uczniów, jak się czuli podczas tego zadania, co zauważyli. W tej sposób można sprawdzić, w jakim nastroju i z jakimi myślami uczniowie kończą zabawę

3. Zabawa z kocem

Klasę dzielimy na dwie grupy. Dwie osoby trzymają koc, grupy stoją naprzeciw siebie między rozłożonym kocem (koc przypomina przejście). Po kolei każda osoba z grupy staje naprzeciw koca. Na znak prowadzącego, osoby trzymające koc upuszczają go na ziemię. Gdy opada, osoby znajdujące się naprzeciwko siebie muszą jak najszybciej powiedzieć imię osoby znajdującej się naprzeciwko. Kto zrobi to wolniej, przechodzi do drużyny wygranej. Koc zostaje ponownie podniesiony, a do przodu podchodzi kolejna osoba. Bawimy się do momentu, kiedy w jednej z grup będzie zdecydowanie więcej osób.

4. Zadanie dla grupy – odwróć koc, nie dotykaj podłogi

Do tej zabawy potrzebujemy także koca (lub kilku kocy). Klasę dzielimy na mniejsze grupy, ok. 4-5 osobowe. Każda grupa staje na swoim rozłożonym kocu. Zadaniem dzieci jest odwrócić koc na drugą stronę – ale przez cały czas trwania zabawy żadne z dzieci nie może dotknąć podłogi. Wszyscy muszą cały czas znajdować się na kocu.

5. „Po czym nas poznacie?” (praca w małych grupach)

Uczniowie dzielą się na cztery małe grupy. Każda grupa przygotowuje trzy propozycje:

I grupa – klasowego logo

II grupa – klasowego hasła

III grupa –  klasowej flagi

IV grupa – klasowego przywitania w formie gestów.

Tematem przewodnim tworzonych prac jest współpraca między uczniami oraz podkreślenie znaczenia wspólnoty klasowej (przewidywany czas trwania 20 min.).

6. Zakończenie zajęć - iskierka

Dzieci siadają w kole, trzymają się ręce. Wychowawca „puszcza iskierkę” tj. delikatnie ściska dłoń osoby po swojej prawej stronie. Uczeń delikatnie ściska dłoń następnej osoby. Iskierka wędruje dalej aż dojdzie z powrotem do wychowawcy.

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X