Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor mgr Adam Kocjan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika. Uzyskał dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji oraz terapii pedagogicznej. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości. Długoletni nauczyciel dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Posiada także uprawnienia do nauczania technologii informacyjnej uzyskane na Politechnice Częstochowskiej.

 

Wicedyrektor mgr Maria Cytrycka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wicedyrektor Poradni, psycholog. Ukończyła Uniwersytet Śląski uzyskując tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia wychowawcza. Od 1990 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, jest członkiem Zespołu Orzekającego Poradni. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Socjoterapii i Terapii Pedagogicznej. W latach 2005-2008 była koordynatorem projektu unijnego "EQUAL". W swojej pracy zajmuje się diagnozą psychologiczną głównie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem intelektualnym. Od lat prowadzi terapię dzieci z diagnozą ADHD oraz ich rodziców.

 

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Grażyna Bąk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logopeda, neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie  w Lublinie. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,podyplomowe studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studium Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. W Poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami i zaburzeniami mowy o różnorodnej etiologii min. alalią, afazją, dysfazją, jąkaniem , dyslalią . Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi przesiewowe badania słuchu dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

mgr Katarzyna Beszczyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psychoonkolog, psycholog, pedagog, w drodze do uzyskania certyfikatu terapeuty Simontona nurtu poznawczo - behawioralnego. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno - pedagogiczną oraz doradztwem zawodowym. Pracę terapeutyczną koncentruje wokół Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ (Rational Behavioral Therapy) oraz socjoterapii młodziezy z zaburzeniami zachowania. W pracy z rodzinami zmagającymi się z bólem, cierpieniem a także  z chorobą nowotworową wykorzystuje nowoczesną psychoonkologię interwencyjną i odnoszącą się do wszystkich sfer ludzkiego życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

mgr Patrycja Cieślik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychokorekcji zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży na Uniwersytecie śląskim w Katowicach. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych oraz zakłóceń w rozwoju emocjonalnym i społecznym dzieci ze szkół podstawowych. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z zakłóceniami emocjonalnymi oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi w młodszym wieku szkolnym. Prowadzi również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD.

 

mgr Sylwia Heliosz-Janik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog specjalny – oligofrenopedagog i tyflopedagog. Wieloletni wychowawca i pedagog dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W poradni zajmuje się diagnozowaniem u uczniów przyczyn niepowodzeń szkolnych. Prowadzi również terapie indywidualne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Uzyskała kwalifikacje nauczyciela dyplomowanego.

 

mgr Weronika Jabłonka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog. Ukończyła studia podyplomowe „Stosowna Analiza Zachowania” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada kwalifikacje z zakresu tyflo- i oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, terapia ręki, terapia taktylna, MAKATON. W Poradni zajmuje się terapią behawioralną i psychologiczną dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, głownie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz diagnozą psychologiczną.

 

mgr Alicja Lelowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplpmowe z zakresu „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka”, kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz kurs specjalistyczny „Dysleksja Rozwojowa – teoria, diagnoza i terapia”.

Zajmuje się diagnozą dojrzałości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w matematyce.

Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz warsztaty skutecznych umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeedback:

  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback I stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback II stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Posiada Certyfikat QEEG wystawiony przez Neurostimulus we Wrocławiu.

 

mgr Mirosława Mańka-Lemberska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog; jest koordynatorem Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci na terenie Poradni. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii dziecka i rodziny. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami, zajmuje się diagnozą deficytów rozwojowych, trudności wychowawczych oraz wspomaganiem rozwoju. Prowadzi treningi twórczości dla dzieci zdolnych, terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi, zahamowanych emocjonalnie, z problemem moczenia nocnego, a także z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto organizuje i prowadzi warsztaty skutecznych umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

 

mgr Joanna Matuszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Realizator "Szkoły dla Rodziców" oraz programu Bezpieczna Szkoła - szkolenie dla nauczycieli :"Jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów metodą konstruktywnej konfrontacji" Szkoliła się podyplomowo w zakresie Wychowania do życia w rodzinie, Terapii pedagogicznej i socjoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Warszawie. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową i uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. W Poradni od dwudziestu lat zajmuje się głównie: diagnozą dysleksji rozwojowej i przyczynami trudności szkolnych uczniów klas szkolnych, a także prowadzi terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i Szkołę dla Rodziców, której celem jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców i wychowawców.

 
 

mgr Agnieszka Mazelanik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od 2006 roku pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wcześniej również osoba aktywna zawodowo (od 2000r.). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Przygotowania Pedagogicznego oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Członek zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju działającego przy Poradni, pracownik tego działu. Zajmuje się diagnozą i terapią z zakresu Integracji Sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i konferencjach.

 

mgr Izabela Muzyka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doradca zawodowy, pedagog pracy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz Zarządzanie projektami europejskiego funduszu społecznego. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego. Posiada szczególne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych związanych z poradnictwem zawodowym dla dzieci i młodzieży. W trakcie pracy zawodowej organizowała Targi Edukacji, Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości oraz była prelegentem wielu konferencji, szkoleń dotyczących doradztwa zawodowego. Współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, jest współzałożycielem oraz członkiem Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i zawodoznawczą, prowadzi spotkania z rodzicami oraz warsztaty zawodowe dla dzieci i młodzieży.

 

mgr Sylwia Olesińska-Myśliwiec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Pracownik działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, zajmuje się diagnozą i terapią z zakresu Integracji Sensorycznej dzieci w wieku przedprzedszkolnym, przedszkolnym i szkolnym. Od 2003 roku osoba aktywna zawodowo, stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach, konferencjach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu "Przygotowania Pedagogicznego", "Oligofrenopedagogiki" oraz "Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka".

 

mgr Renata Opasiak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog wieloprofilowego usprawniania i resocjalizacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Od ponad piętnastu lat pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku, gdzie głównie zajmuje się terapią dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeedback:

  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback I stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback II stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Posiada Certyfikat QEEG wystawiony przez Neurostimulus we Wrocławiu.

 

mgr Hanna Paliszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurtach systemowym i psychodynamicznym przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W Poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozuje również dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Prowadzi terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi, nadpobudliwością psychoruchową i z Zespołem Aspergera oraz terapię wczesnego wspomagania rozwoju, a także terapię rodzin. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

 

mgr Ewa Rduch
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na Wydziale Pedagogicznym, o kierunku: Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Uczestniczyła w Licznych konferencjach i szkoleniach. Posiada szczególne doświadczenia w pracy z uczniami dyslektycznymi oraz dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Szkoliła się w PARPA ETOH w Warszawie. Organizatorka wielu obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka programu unijnego "Równy Start w Przyszłość - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Rybniku". Autorka kilku programów terapeutyczno-wychowawczych. W Poradni zajmuje się głównie diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i w zachowaniu oraz terapią uczniów dyslektycznych. Od 2004 roku z upoważnienia Urzędu Miasta w Rybniku realizuje procedurę umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

 

mgr Bożena Rządkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła kurs Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. W poradni zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz grupową terapię zakłóceń emocjonalnych dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

mgr Monika Sawczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog specjalny - tyflopedagog. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych oraz trudności wynikających z ograniczeń wzrokowych z powodu poważnych wad wzroku dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami wzrokowymi. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla dzieci z wadami wzroku.

 

mgr Edyta Siejok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży (Uniwersytet Śląski), Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej (Uniwersytet Jagielloński) oraz Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Ukończyła kurs psychoterapii organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Trener "Szkoły dla rodziców i wychowawców". W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi indywidualną psychoterapię dla uczniów klas starszych SP i Gimnazjum, grupową terapię zakłóceń emocjonalnych dla uczniów klas V i VI SP, a także terapię rodzin z mgr Marzeną Skrobarczyk.

 

mgr Katarzyna Skaba
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży. Ukończyła również Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju DzieckaCertyfikowany trener TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się pracą z dzieckiem. Jako psycholog zatrudniona była w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
w Rybniku, Zespole Ognisk Wychowawczych (świetlice środowiskowe) w Rybniku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” oraz Szkole Podstawowej z oddziałem integracyjnym w Rydułtowach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencja. Ukończyła m.in. szkolenie z terapii behawioralnej, emocjonalnej apteczki pierwszej pomocy, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W Poradni zajmuje się przede wszystkim wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, m.in. z całościowymi zaburzeniami rozwoju (terapia behawioralna, psychologiczna, TUS). Prowadzi również terapię ogólnorozwojową dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.W zakresie diagnozy psychologicznej zajmuje się wychowankami przedszkoli oraz uczniami szkół podstawowych.

 

mgr Aleksandra Zieleźny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, ukończyła 5-letnie całościowe psychoterapeutyczne szkolenie podyplomowe w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Terapię Poznawczo- Behawioralna Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Ponadto uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W Poradni zajmuje się głównie diagnozą oraz terapią zakłóceń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje superwizji.

 

mgr Lucyna Tulec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Podnosiła swoje kwalifikacje i umiejętności w ramach wielu dodatkowych szkoleń i konferencji. W Poradni zajmuje się głównie doradztwem zawodowym i diagnozą pedagogiczną. Jest autorką programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzi również terapię logopedyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

mgr Anita Wojciechowska-Burcon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog i tyflopedagog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnego rodzaju instytucjach i ośrodkach terapeutycznych (roczny staż z zakresu terapii par, rodzin i małżeństw oraz psychologii klinicznej dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, czteromiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic w Komorowie k. Warszawy, kilkumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie, praca w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrzębiu Zdroju i Katowicach, w Centrum Leczenia Nerwic, Depresji i Uzależnień „Neuro-Med" w Jastrzębiu Zdroju, a także w Ośrodku Adopcyjnym oraz w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych oraz zakłóceń w rozwoju emocjonalno-społecznych głównie dzieci ze szkół podstawowych. Prowadzi psychoterapie indywidualne i rodzinne.

 

mgr Kamila Woźnica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, pedagog. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim oraz psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła biorąc udział w wielu konferencjach, kursach i szkoleniach. Ukończyła studia podyplomowe "Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - wczesne wspomaganie rozwoju" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła II Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Regionalnego Twoarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną oraz grupową.

 

mgr Anna Rek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logopeda, neurologopeda, pedagog. Absolwentka wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Jastrzebiu Zdroju. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii z elementami neurologopedii w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku - Białej oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach. Ukończyła trzystopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi. W Poradni zajmuje się terapią neurologopedyczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapią logopedyczną na terenie placówek przedszkolnych w Rybniku.

 

mgr Michał Naczyński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podnosi swoje kwalifikacje podczas konferencji i szkoleń, m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania, Stosowanej Analizy Zachowania. Szczególnie interesuje się problematyką przemocy i agresji rówieśniczej. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i grupową, a także prowadzeniem warsztatów dla uczniów i szkoleń Rad Pedagogicznych w obszarze profilaktyki i interwencji przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Podyplomowo studiuje w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierunkiem dr E. Pragłowskiej i dr A. Popiel - swoją pracę poddaje superwizji.

 

mgr Katarzyna Wajda
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Aleksandra Węgrzyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


logopeda, neurologopeda, surdologopeda,  pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagagiczną  w Sosnowcu, oraz studia specjalizacyjne z zakresu Neurologopedii i Surdologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Uczestniczy w wielu  szkoleniach i konferencjach. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom. Od początku swojej pracy w Poradni związana z działem Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcją słuchu oraz uszkodzeniami neurologicznymi . Oprócz pracy w dziale WWR prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną  na terenie placówek przedszkolnych w Rybniku.

 

mgr Justyna Kucz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kurs psychoterapii organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. Od kilkunastu lat specjalizuje się w systemowej terapii rodzin. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z zakłóceniami emocjonalnymi. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. W poradni zajmuje się również diagnozą trudności szkolnych oraz zakłóceń w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci ze szkół podstawowych.

 

mgr Emilia Woźniczko-Mizera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, Instruktor Masażu Shantala, Terapeuta Ręki, Trener Wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych. Absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – filologia polska o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku logopedii i neurologopedii oraz oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestniczy szkoleniach i konferencjach, poszerza swoje kompetencje zawodowe. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom na terenie poradni, jak i w innych placówkach oświatowych, prowadzi także prelekcje i warsztaty. W Poradni związana z działem Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i z uszkodzeniami neurologicznymi. Oprócz pracy w dziale WWR prowadzi diagnozę logopedyczną na terenie placówek przedszkolnych w Rybniku.

 

Obsługa sekretariatu

Monika Seweryniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Nowrot
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesława Buchta
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Wąsik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Wieloletni Dyrektor Poradni

mgr Lidia Wróbel

psycholog,

psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne  w nurtach systemowym i psychodynamicznym przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyła w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach.  W Poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozuje również dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Prowadzi terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi, nadpobudliwością psychoruchową i z Zespołem Aspergera oraz terapię wczesnego wspomagania rozwoju, a także terapię rodzin. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X