Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor mgr Adam Kocjan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika. Uzyskał dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji oraz terapii pedagogicznej. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości. Długoletni nauczyciel dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Posiada także uprawnienia do nauczania technologii informacyjnej uzyskane na Politechnice Częstochowskiej.

 
Wicedyrektor mgr Kamila Woźnica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, pedagog. Ukończyłam także studia podyplomowe "Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - wczesne wspomaganie rozwoju". Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę m.in. biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku. W Poradni zajmuję się m. in. diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym, psychoedukacją i terapią. Swoją pracę terapeutyczną koncentruję wokół Racjonalnej Terapii Zachowania – RTZ oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Jestem praktykiem metody Kids’ Skills - Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!, trenerem w międzynarodowym programie edukacyjnym Destination Imagination (DI). W ramach pracy z uczniem zdolnym od roku szkolnego 2014/2015 do 2019/2020 prowadziłam warsztaty kreatywności, w ramach których młodzież przygotowywała się do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI. Prowadzone przeze mnie drużyny wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności DI oraz w dwukrotnie podczas Global Finals w USA. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, a także założycielką i członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Poradnia Pełna Pomysłów”.
 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Magdalena Baranik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Grażyna Bąk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Katarzyna Beszczyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Aleksandra Chudzik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Patrycja Cieślik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam studia podyplomowe: „Psychokorekcja zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kurs w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Ośrodku „Mensana” w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W poradni zajmuję się diagnozą trudności w nauce i funkcjonowaniu oraz zakłóceń w rozwoju emocjonalnym i społecznym dzieci ze szkół podstawowych. Posiadam szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z zakłóceniami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, udzielam również wsparcia i pomocy rodzicom w zakresie tych problemów. Prowadzę terapie indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi (szczególnie z zaburzeniami lękowymi) w młodszym wieku szkolnym. Prowadzę również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz warsztaty psychoedukacyjne dla ich rodziców.

mgr Maria Cytrycka


psycholog, ukończyłam Uniwersytet Śląski uzyskując tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia wychowawcza. Od 1990 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego, jestem członkiem Zespołu Orzekającego Poradni. Ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Socjoterapii i Terapii Pedagogicznej. W latach 2005-2008 byłam koordynatorem projektu unijnego "EQUAL". W swojej pracy zajmuję się diagnozą psychologiczną głównie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem intelektualnym. Od lat prowadzę terapię dzieci z diagnozą ADHD oraz ich rodziców. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie oraz Członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
W latach 2005 - 2021 pełniłam funkcję wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.


mgr Beata Glet
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyłam kierunek pedagogiczny o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu o specjalności Pedagogika socjalna. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie i szkolenie z Terapii NeuroTaktylnej. W Poradni prowadzę diagnozę i terapię z integracji sensorycznej dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

mgr Sylwia Heliosz-Janik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog specjalny, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna”. Uzyskałam kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie specjalnym z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, gdzie pracowałam jako wychowawca i pedagog. W poradni zajmuję się diagnozowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz prowadzę indywidualne terapie pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz grupową terapię ogólnorozwojową.

mgr Weronika Jabłonka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog. Ukończyłam studia podyplomowe „Stosowna Analiza Zachowania” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam kwalifikacje z zakresu tyflo- i oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, terapia ręki, terapia taktylna, MAKATON. W Poradni zajmuję się terapią behawioralną i psychologiczną dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, głownie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz diagnozą psychologiczną.


mgr Justyna Kucz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
mgr Magdalena Kufka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Alicja Lelowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka”, kurs kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz kurs specjalistyczny „Dysleksja Rozwojowa – teoria, diagnoza i terapia”.

Prowadziłam grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w opanowaniu techniki czytania i pisania oraz warsztaty skutecznych umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Jako opiekun kolonijny organizowałam półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jestem autorką terapeutycznych programów dla dzieci z chorobami przewlekłymi jak również dla młodzieży z dysleksją rozwojową.

Uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii EEG Biofeedback:

  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback I stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Certyfikat Trener EEG – Biofeedback II stopnia wystawiony przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
  • Certyfikat QEEG wystawiony przez Neurostimulus we Wrocławiu.

Ponadto jako członek Zespołu Laboratorium Badań Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowałam i uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień diagnozy i terapii EEG Biofeedback.

Obecnie zajmuję się diagnozą dojrzałości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu (dysleksja) oraz specyficznych zaburzeń arytmetycznych (dyskalkulia).

Prowadzę terapię EEG Biofeedback i zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.


mgr Mirosława Mańka-Lemberska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog; jestem koordynatorem Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci na terenie Poradni. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie psychoterapii dziecka i rodziny. Jestem ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Specjalizuję się w pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami, zajmuję się diagnozą deficytów rozwojowych, trudności wychowawczych oraz wspomaganiem rozwoju. Prowadzę terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi, zahamowanych emocjonalnie, z problemem moczenia nocnego, a także z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto prowadzę warsztaty skutecznych umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.  


mgr Joanna Matuszewska 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


mgr Agnieszka Mazelanik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jestem mgr fizjoterapii, nauczycielem dyplomowanym. Od 2006 roku swoje życie zawodowe związałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, wcześniej również byłam osobą aktywną zawodowo (od 2000r.). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: Przygotowania Pedagogicznego oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Posiadam kwalifikacje do diagnozy, planowania i terapii z zakresu integracji sensorycznej, jestem terapeutą neurorozwojowym metody NDT-Bobath, ukończyłam kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (od pierwszego do szóstego roku życia), kurs z zakresu diagnostyki metodą Prehtla oraz wiele innych związanych z wczesną interwencją i wspomaganiem rozwoju dziecka. Jestem członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju działającego przy poradni oraz pracownikiem tego działu. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Najważniejszym celem w pracy jest dla mnie rozwijanie potencjału moich podopiecznych, pomaganie im w pokonywaniu własnych słabości.

Relacje z dziećmi i z rodzicami staram się zawsze opierać na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, życzliwości i zrozumienia.

„ Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - Naucz.
Jeśli nie wie - Wytłumacz.
Jeśli nie może - Pomóż ”

                   Janusz Korczak


 

mgr Izabela Muzyka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Sylwia Olesińska-Myśliwiec
s.olesińska-myśTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fizjoterapeuta. Ukończyłam studia podyplomowe; z zakresu Przygotowania Pedagogicznego, Oligofrenopedagogiki, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Jestem certyfikowanym terapeutą i diagnostą metody Integracji Sensorycznej. Ukończyłam kurs diagnostyki dzieci Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową i metodą Prechtla. Mam za sobą także wiele szkoleń, które wzbogaciły mój warsztat pracy. Jestem pracownikiem działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajmuję się terapią dzieci młodszych i w wieku przedszkolnym a także diagnozą.

mgr Renata Opasiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Hanna Paliszewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, psychoterapeutka, jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurtach systemowym i psychodynamicznym przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W Poradni zajmuję się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozuję również dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Prowadzę terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwojowymi, terapię rodzin oraz terapię wczesnego wspomagania rozwoju. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji.


mgr Martyna Polok-Ciepla

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog. Ukończyłam także studia podyplomowe „Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna” , „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacji uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera” . Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach. W tej chwili studiuję również na studiach podyplomowych na kierunku „Logopedia”. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi. W Poradni zajmuję się przede wszystkim diagnozą pedagogiczną oraz terapią ogólnorozwojową dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, a także wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.


mgr Ewa Rduch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

surdopedagog, nauczycielka dyplomowana, w roku 1998 nagrodzona przez Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy wychowawczej. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na Wydziale Pedagogicznym o kierunku: Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Zdobyła kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki w IDN „Wiedza” w Katowicach, a także ukończyła szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego”. W związku z tym diagnozuje słuch fizjologiczny i centralny oraz prowadzi terapie dla dzieci z CAPD. Uczestniczyła w licznych konferencjach i szkoleniach o szerokim wachlarzu specjalności. Szkoliła się w PARPA ETOH w Warszawie. Kierowała wieloma obozami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży, na które uzyskiwała granty z MEN. Koordynowała program unijny  "Równy Start w Przyszłość - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Rybniku". Jest autorką kilku programów terapeutyczno-wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji i dyskalkulii), problemami w nauce i zachowaniu oraz terapią uczniów dyslektycznych oraz z CAPD. Od 2004 roku z upoważnienia Urzędu Miasta Rybnika realizuje procedurę umieszczania nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.


mgr Anna Rek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

neurologopeda, surdologopeda, pedagog. Jestem absolwentką wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Jastrzebiu Zdroju. Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Logopedii z elementami neurologopedii oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i i surdologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam trzystopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli. Zajmuję się wprowadzaniem alternatywnych sposobów komunikacja dla dzieci niemówiących (AAC). Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi. W Poradni zajmuję się terapią neurologopedyczną oraz surdologopedyczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzę diagnozy logopedyczne.


mgr Bożena Rządkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Monika Sawczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Siejok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog, psychoterapeuta. Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży (Uniwersytet Śląski), Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej (Uniwersytet Jagielloński) oraz Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Aktualnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Terapii Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.

Jestem trenerem "Szkoły dla rodziców i wychowawców". 

W Poradni zajmuję się diagnozą pedagogiczną, prowadzę indywidualną terapię zakłóceń emocjonalnych dla uczniów klas VII i VIII SP i grupową terapię zakłóceń emocjonalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także konsultacje rodzinne i terapię rodzin z mgr Anitą Wojciechowską - Burcon.


mgr Katarzyna Skaba

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży. Ukończyłam również Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Certyfikowany trener TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się pracą z dzieckiem. Jako psycholog zatrudniona byłam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, Zespole Ognisk Wychowawczych (świetlice środowiskowe) w Rybniku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” oraz Szkole Podstawowej z oddziałem integracyjnym w Rydułtowach. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencja. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii behawioralnej, emocjonalnej apteczki pierwszej pomocy, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W Poradni zajmuję się przede wszystkim wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, m.in. z całościowymi zaburzeniami rozwoju (terapia behawioralna, psychologiczna, TUS). Prowadzę również terapię ogólnorozwojową dla dzieci w wieku przedszkolnym. W zakresie diagnozy psychologicznej zajmuję się wychowankami przedszkoli oraz uczniami szkół podstawowych.


mgr Lucyna Tulec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Katarzyna Wajda
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aleksandra Węglorz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aleksandra Węgrzyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logopeda, neurologopeda, surdologopeda,  pedagog.  Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagagiczną  w Sosnowcu, oraz studia specjalizacyjne z zakresu Neurologopedii i Surdologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Uczestniczyłam w wielu  szkoleniach i konferencjach. Udzielam porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom. Od początku swojej pracy w Poradni związana jestem z działem Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcją słuchu oraz uszkodzeniami neurologicznymi.

mgr Anita Wojciechowska-Burcon

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jestem psychologiem i tyflopedagogiem, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnego rodzaju instytucjach i ośrodkach terapeutycznych (roczny staż z zakresu terapii par, rodzin i małżeństw oraz psychologii klinicznej dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, czteromiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic w Komorowie k. Warszawy, kilkumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie, praca w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrzębiu Zdroju i Katowicach, w Centrum Leczenia Nerwic, Depresji i Uzależnień „Neuro-Med" w Jastrzębiu Zdroju, a także w Ośrodku Adopcyjnym oraz w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku). Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Poradni zajmuję się diagnozą trudności szkolnych oraz zakłóceń w rozwoju emocjonalno-społecznych głównie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Prowadzę psychoterapie indywidualne, rodzinne i grupowe, udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. 

mgr Emilia Woźniczko-Mizera

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aleksandra Zieleźny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog, ukończyłam 5-letnie całościowe psychoterapeutyczne szkolenie podyplomowe w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Terapię Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Ponadto uczestniczyłam w wielu dodatkowych szkoleniach i konferencjach. W Poradni zajmuję się głównie diagnozą oraz terapią zakłóceń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaję superwizji.

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X