Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

KONCEPCJA PRACY

PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W RYBNIKU
na lata 2015 – 2020r.


Priorytety:
Organizowanie i prowadzenie Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  
Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Realizowanie zadań profilaktyki, psychoedukacji, doradztwa zawodowego.
Organizowanie i prowadzenie wspomagania placówek oświatowych           w zakresie ich realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                         i opiekuńczych.
 Systematyczne podniesienie standardów jakości usług oraz bazy diagnostyczno – terapeutycznej.
 

I   Organizowanie i prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych dzieci
Diagnozy:
a/ opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
b/ orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

Wspieranie dziecka z wadą słuchu i zaburzeniami mowy
a/ opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego
b/ Indywidualna terapia logopedyczna i surdopedagogiczna

Wspieranie dziecka z wadą wzroku
a/  Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Indywidualna terapia tyflopedagogiczna

Wspieranie dziecka autystycznego
a/ Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Indywidualna terapia dziecka autystycznego
- terapia behawioralno – poznawcza
- terapia SI

Wspieranie dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi
a/ Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Indywidualna terapia SI

Wspieranie dziecka z deficytami rozwojowymi
a/ Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Indywidualna terapia WWR ( indywidualne terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i terapie SI)

c/ Terapie grupowe

d/ Terapie indywidualne

Wspieranie dziecka z zakłóceniami w rozwoju emocjonalno - społecznym
a/ Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Terapia grupowa

Wspieranie dziecka z zaburzeniami zachowania
a/ Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz  orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ Terapia indywidualne

c/ Program wspierania rodziny „Szkoła dla rodziców”

Wspieranie dziecka zdolnego
a/ Opiniowanie

b/ Grupowy trening twórczość

II  Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.


a/ z zakłóceniami w rozwoju emocjonalno – społecznym
      - terapie indywidualne
      - trening – „SOS” czyli skutecznego opanowania stresu
      - program Destination ImagiNation – Oczyma Wyobraźni
    
* dzieci w wieku szkoły podstawowej,
* uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 
- terapie grupowe
     * „Mały Książę” terapeutyczny program dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych z zakłóceniami emocjonalnymi

* „Zobaczyć innych” - program terapeutyczno- psychoedukacyjny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym
   
* Grupowa psychoterapia zakłóceń emocjonalnych dla uczniów szkół gimnazjalnych

* Psychoterapia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakłóceniami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi

* Terapia dla dzieci   nadpobudliwych psychoruchowo (ADHD) -„Cyklon” program terapeutyczny dla dzieci od 7 do 10 roku życia i ich rodziców

* Terapia dla dzieci moczących się

* Terapia grupowa dla dzieci z Zespołem Aspergera
* Psychoterapia onkologiczna
* Terapia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego

b/ z zaburzeniami zachowania
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych według programu „Tęcza”
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych według programu „Potrafię zmienić swoje zachowanie”

c/ z zaburzeniami mowy
- Indywidualna terapia logopedyczna

d/ z wadą słuchu
* Terapia surdopedagogiczna

e/ z wadą wzroku
* Indywidualna terapia tyflopedagogiczna wg programu posługiwania się wzrokiem N. Barraga

f/ w systemie rodzinnym
* Terapia rodzin

g/ Wspieranie efektywności uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
- Terapia dysleksji
* szkoły podstawowe
* gimnazja
* szkoły ponadgimnazjalne – program „Euro” i „Ortoludek”

h/ Prowadzenie terapii Biofeetback oraz RehaCom

III Realizowanie zadań profilaktyki, psychoedukacji , doradztwa zawodowego.


Profilaktyka trudności rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych

a/ warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i PPP

b/ tworzenie, realizacja i uczestnictwo w programach profilaktycznych: autorskich, lokalnych, ogólnopolskich, europejskich

c/ badania przesiewowe

d/ pogadanki
 
e/ warsztaty profilaktyczne dla rodziców na terenie szkół i w PPP

h/ warsztaty dla nauczycieli na terenie szkół i w PPP

i/ kwalifikacja do placówek kształcenia specjalnego

j/ współpraca z sądem i innymi instytucjami

Psychoedukacja celem usprawnienia rozwoju, edukacji i wychowania

a/ zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i PPP wg. programu OzI

b/ zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

c/ „Szkoła dla rodziców”

d/ zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe
a/ Pomoc uczniom w wyborze szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe (indywidualne, grupowe)
 - Indywidualne badania możliwości intelektualnych
 - Indywidualne badania preferencji zawodowych
 - grupowe badania preferencji zawodowych
 - warsztaty zawodoznawcze w oparciu o program autorski  „Maksimum” i „Planuję swoją przyszłość”

b/Pomoc pedagogom, wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniem dokonującym wyboru poziomu                         i  kierunku
 - kształcenia zawodowego
 - spotkania szkoleniowe
      - indywidualne konsultacje

c/ Pomoc rodzinom  z  konfliktem życzeń zawodowych
- spotkania indywidualne
- warsztaty  grupowe wg programu R.N.Bolles’a „Spadochron”

d/ Pomoc uczniowi z problemami  zdrowotnymi w  wyborze szkoły i zawodu


e/ Współpraca z instytucjami w ramach Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego
Realizacja projektu: Promocja integracji społecznej „Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca”

a/ promocja działań PPP w ramach Rybnickiego Tygodnia Kariery

b/ udział w warsztatach zawodoznawczych w szkołach gimnazjalnych


IV Organizowanie i prowadzenie wspomagania rybnickich placówek oświatowych w zakresie ich realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

    1.Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ,wychowawców                       i specjalistów którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, a w szczególności wymieniają doświadczenia.
    
    a/ przeprowadzenie diagnozy potrzeb placówki oświatowej
    b/ organizowanie indywidualnych spotkań tematycznych dla nauczycieli i pedagogów
    c/wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

    2. Rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich indywidualizacji ich procesu nauczania i wychowania.

    a/ rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży

    3. Rozwijanie nowoczesnych metod komunikacji w tym strony WWW oraz komunikacji elektronicznej.
    
a/ stworzenie interaktywnego portalu wymiany doświadczeń.


V POPRAWIENIE JAKOŚCI PRACY POPRZEZ PODNIESIENIE STANDARDÓW POMIESZCZEŃ           I JAKOŚCI USŁUG


1. Poprawienie jakości pracy poprzez podniesienie standardów gabinetów, pomieszczeń i otoczenia w siedzibie przy ulicy Kościuszki 55 i Karłowicza 48
a/ doposażenie  gabinetów
b/ odnawianie i stałe  doposażanie


2. Podniesienie jakości diagnozowania i terapii.
a/ WDN
b/  uzupełnianie metod diagnostycznych i pomocy terapeutycznych

Ochrona danych osobowych – dostosowanie zabezpieczeń do nałożonych  prawem wymagań
Współpraca z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback w Częstochowie oraz uczelniami wyższymi.

5. Public relations - PPP
a/ Strona internetowa
b/ Reklama w prasie i TV
c/ Udział pracowników w posiedzeniach RP
d/ Organizowanie spotkań z dyrektorami i pedagogami szkolnymi
- udział w realizacji programów unijnych
-udział w inicjatywach lokalnych np. Dni Promocji Zdrowia


 Podniesienie jakości usług i poprawa wewnętrznego obiegu informacji
a/  Obsługa nowej bazy danych „Poradnia P – P
b/ Sprawna obsługa sekretariatu
c/ Dobra archiwizacja

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X