Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

2 kwiecień - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.
Osoby z diagnozą autyzmu czy zespołu Aspergera rozwijają się w indywidualny sposób. Wiele zależy od szybkiej diagnozy i wcześnie podjętej terapii, na której efektywność wpływają indywidualne czynniki rozwojowe i środowiskowe. Wśród ludzi z zespołem Aspergera, czyli najłagodniejszego zaburzenia ze spektrum autyzmu można znaleźć wiele wybitnych postaci. Przypuszcza się, że Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Isaac Newton, Vincent van Gogh, Thomas Edison, Albert Einstein, Alfred Hitchcock mieli zespół Aspergera. Ze współczesnych osób jest to np. piłkarz Lionel Messi. Nie każdy z autyzmem będzie znaną czy wybitną postacią, ale każda zasługuje na szacunek i akceptację. 
W naszej Poradni obejmujemy wsparciem młodsze dzieci z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera w ramach terapii wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci i młodzież z zespołem Aspergera w wielu szkolnym np. poprzez terapie grupowe (TUS). 
Nauczycielom polecamy również stronę www.jim.org/lekcja-autyzm i zachęcamy do skorzystania ze scenariusza do przeprowadzenia lekcji na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem i budowania postawy większej otwartości wśród rówieśników.
Jeśli podejrzewacie Państwo, że Wasze dziecko może mieć autyzm lub zespół Aspergera, zapraszamy do zgłoszenia się do naszej poradni. Początek diagnozy obejmuje spotkanie z psychologiem oraz w razie potrzeby z logopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Następnie na wniosek rodzica specjaliści sporządzają informację o wynikach diagnozy, z którą należy udać się do lekarza specjalisty (psychiatry dziecięcego). Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wniosku rodzica dziecko może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które umożliwiają korzystanie np. z dostępnych form terapii.
Poniżej przedstawiamy objawy, które świadczą o autyzmie wg klasyfikacji ICD - 10 (czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób):
1. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w co najmniej jednym z następujących obszarów:
1) rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,
2) rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych,
3) funkcjonalna lub symboliczna zabawa.
B. W sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach (1), (2) i (3), przy czym co najmniej dwa  z nich z punktu (1) i po co najmniej jednym z punktów (2) i (3):
2. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej w dwóch z następujących obszarów:
a) niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała
i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych.
b) niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje,
c) brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego. przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.
d) brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np.-brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).
3. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej w jednym z następujących obszarów:
a) opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
b) względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych), w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby,
c) stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń,
d) brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (na niby”) łub zabawy naśladującej role społeczne.
4. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a) pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami
o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, albo jednym lob więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, choć nie z powodu treści i zogniskowania,
b) wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych,
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub kręcenie palcami. albo złożone ruchy całego ciała,
d) koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak: ich zapach. odczucie powierzchni lub powodowanego hałasu czy wibracji).
 

FB IMG 1649138765654

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów i upominków dla dzieci biorących udział w konkursie „Kolorowa skarpetka”.

Zapraszamy laureatów i ich rodziców/nauczycieli w dniu 19.04.22 r. (wtorek) o godzinie 12.00. Uroczystość odbędzie się w budynku Poradni przy ulicy Karłowicza 48.

Do zobaczenia

Organizatorzy.

skarpeti

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Data 21.03 nie jest przypadkowa, gdyż wskazuje w 21 parze ludzkiego kariotypu 3 chromosomy, które wyróżniają osoby z Zespołem Downa.
Zakładając różne skarpetki nie do pary chcemy pokazać wsparcie dla osób z Zespołem Downa, borykające się z odmiennością i często nietolerancją w otoczeniu.
Skarpetki nie do pary są symbolem niepowtarzalności, która nie zawsze bywa akceptowana.
Celem Dnia Kolorowej Skarpetki jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

„KOLOROWA SKARPETKA” – rozstrzygnięcie konkursu!

W związku z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w tut. Poradni we współpracy ze stowarzyszeniem Poradnia Pełna Pomysłów zorganizowano konkurs plastyczny „Kolorowa skarpetka”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Napłynęło ponad 120 prac. Dziękujemy dzieciom za tak duże zaangażowanie.

Doceniając walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość, a przede wszystkim zaangażowanie, jury zdecydowało o wyróżnieniu każdego uczestnika konkursu.

Dodatkowo przyznano również 3 nagrody główne w dwóch grupach wiekowych:

  • dzieci zerówkowe
  • Oliwia Kornas
  • Alicja Chludzińska
  • ex aequo: Zofia Foryś i Daniel Wawoczny
  • dzieci w wieku 3-5 r.ż
  • Katarzyna Piekuś
  • Lukrecja Warakomska
  • Jagoda Szendzielorz

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!!!

Dziękujemy za zaangażowanie przedszkolom z terenu Rybnika, a w szczególności:

- Przedszkolu nr 1

- Przedszkolu nr 9

- Przedszkolu nr 33

- Przedszkolu nr 39

- oddziałom przedszkolnym w SPS nr 7

- Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu „Muzyczna Kraina”

-  Przedszkolu Terapeutycznemu „Słoneczna Kraina”

Informacja na temat terminu wręczenia nagród i dyplomów pojawi się na stronie internetowej w najbliższych dniach.

Poniżej zdjęcia prac laureatów.

 

wyniki konkursu skarpetka całośc

 

 wyniki konkursu skarpetka

                                                              wyniki konkursu skarpetka 1

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku uprzejmie informuje, iż miasto Rybnik podpisało umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację programu " Za życiem". Obecnie oczekujemy już tylko na określenie daty rozpoczęcia programu. Prosimy jeszcze                 o chwilę cierpliwości.

                                                                                                              Adam Kocjan 
                                                                                                              dyrektor PPP w Rybniku

plakat_konkurs_Kolorowa_skarpetka.JPG

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „KOLOROWA SKARPETKA”

Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rybniku oraz stowarzyszenie Poradnia Pełna Pomysłów ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem: „Kolorowa skarpetka”.

Dla kogo? Dla dzieci w wieku przedszkolnym - objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, programem „Za Życiem” lub uczęszczających do rybnickich przedszkoli.

Co trzeba zrobić? Pracę plastyczną pt. „Kolorowa skarpetka” dowolną techniką. Format nie większy niż A4.

Do kiedy? Na prace czekamy do 16.03.2022 r.; rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2022 r.

Gdzie? Dzieła dzieci należy dostarczyć do sekretariatu Poradni – ul. Kościuszki 55 lub ul. Karłowicza 48.

Dlaczego skarpetka? Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z osobami z Zespołem Downa.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Skaba
Anna Rek
Weronika Jabłonka

Czym byłby TUS bez wulkanu ;) ?
Jak co roku podczas treningu umiejętności społecznych (TUS) dla klas 2-3 szkoły podstawowej przeprowadzamy cykl zajęć na temat emocji. Omawiając tzw. „trudne emocje” wykonujemy z naszymi uczestnikami wulkan z masy solnej, który służy do zobrazowania narastającej złości i wybuchu agresji. Podczas przygotowywania do erupcji rozmawiamy z dziećmi na temat procesów, które zmieniają się w czasie - czasem bardzo krótkim. Od momentu spokoju, poprzez lekką irytację, do złości i gniewu będącego jeszcze pod kontrolą, aż do wściekłości i furii nierzadko generującej zachowania agresywne. W momencie wybuchu każdy, nawet największy wiercipięta, wpatruje się w wulkan w wielkim „Woooow” na ustach. 
Podczas kolejnych zajęć będziemy poznawać przyczyny i możliwości regulowania złości tak, by przeżywać ją bez naruszania granic i godności innych osób.

20220208 151114 optimized optimized        20220208_151057_optimized_optimized.jpg     

                                             20220208 155259 optimized optimized

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia specjalistów i nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia
03 marca 2022r. o godz. 9:30 w PPP ul. Kościuszki 55. Temat: "Alternatywny sposób komunikacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (AAC)."           
                    Zapraszamy Anna Rek i Sylwia Heliosz- Janik 

Strona 5 z 27

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X